Interaccióren webgunean 3 tresnari buruzko artikulu interesgarria irakurri dugu. Gaur egungo paradigmak erakunde kultural eta artistikoei gero eta ebaluazio xeheagoa eskatzen omen die antolatzen dituzten jaialdi eta bestelako ekitaldien eragina neurtzerako orduan.

Artikuluak ebaluazio hori egiten laguntzeko 3 tresnaren berri ematen du: hausnarketa eragiten duen irakurketa  proposamen bat, ebaluazio tresna oso bat eta gaur egungo ikuspegia zabaltzen duten hainbat proiektu.

Irakurtzen jarraitu...

Komenigarria izaten da kultur kudeatzaile batek betetzen duen zeregina, nahiz eta kultur proiektu eta jarduera txikietarako izan, plangintza batetik abiatuta egitea. Plangintza tresna baliagarria da eguneroko kudeaketak ez dezan zereginak egoki antolatzea eta kalitatezko zerbitzu bat ematea edo jarduera bat gauzatzea galarazi.

Irakurtzen jarraitu...

 

Neurtu kultura

Kultura neurtu egin behar al da? Komeni da? Zer neurtu behar da? Nola? Galdera horien inguruko eztabaida interesgarria sortu zen duela aste batzuk Bilbon, Kultibak antolatutako jardunaldian. Han elkartutakoak bat datoz kultura neurtu behar dela erantzutean, baina baldintza eta zalantza asko azaleratu ziren.

 

Irakurtzen jarraitu...

 

Kudeaketa kontratua edo programa kontratua plangintza estrategikoko tresna bat da, Emunek 2013an argitaratutako Kultur Kudeaketari buruzko gida euskaratuan azaltzen dena. Administrazio nagusien eta erakunde kulturalen arteko konpromisoak antolatzen ditu. Kudeaketa kontratu horren edukiak eta nola egin jaso dugu artikuluan.

 

Irakurtzen jarraitu...

 

Kabia Espazio Kreaktiboa Pontika auzoan dagoen orube batean (Barandiaran parkea izango denean) jarriko den egitura arkitektonikoa izango da, 30×15 metroko azalera edukiko duena. Egitura horren pean egongo da KABIA, sormen eta elkarlanerako espazioa. Egitura bera lauzpabost hilabetez egongo da jarrita, baina Kabia iraunkor izateko bokazioz jaio omen da.

Irakurtzen jarraitu...

 

Askotan kulturarako baliabide gutxi bideratzen da eta horrek kulturari dagokion balioa kentzen dio. Gaur egun bizi dugun egoeran gailentzen ari da kultura gastua dela dioen diskurtsoa eta ez inbertsioa. Kulturak, ordea, pertsonaren, herriaren eta gizartearen heziketa eta garapena dakar; herriari aurrera egiten laguntzen dion tresna da.

Irakurtzen jarraitu...

.

Gaur egun ia inork ez du zalantzan jartzen kultura planak edota plan estrategikoak beharrezkoak direnik. Kudeaketarako tresna baliagarriak dira eta forma egokia emanez gero, edozein arlo nahiz sektoretan aplikagarria. Baina, zertarako idazten ote dugu plan bat? EMUNekook zerrendatxo bat osatzen ausartuko gara:

Irakurtzen jarraitu...

.

“Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya” elkarteak kultura-kudeaketako praktika onen bilduma osatu du eta gida batean jaso. PDF formatuan eskuratu dezakegu, katalanez (gaztelaniaz ere argitaratu dute). Elkarteko kideek egindako eskaerari erantzunez osatu dute 22 orrialdetako gida, eta kultura-kudeatzaileentzat erabilgarri izatea nahi dute. Horretarako kudeatzailearen lanean eragina duten hainbat alderdi landu dituzte, hala nola, konpetentziak, kalitatea, tresnak, propietate intelektuala, jardueren kudeaketa, kultura-politikak eta kolaborazioa, giza baliabideen eta ekonomikoen kudeaketa eta kontratuak.

Irakurtzen jarraitu...